< Kevätkirkko lauantaina 8.4 Madridissa

Piispallinen vierailu reformaation juhlavuoden merkeissä

22.03.2017

Piispa Seppo Häkkinen Inmaculada Concepción -kirkossa (kuva Voitto Korhonen).

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen vieraili maaliskuun alussa Torreviejassa ja Costa Blancan luterilaisessa seurakunnassa. Hän piti reformaation juhlavuoteen liittyvän esitelmän ja saarnasi paastonajan ensimmäisessä messussa.

Nelisenkymmentä henkeä kokoontui seurakuntakodille tapaamaan piispaa ja kuulemaan hänen esitelmäänsä Luterilaisuuden ABC. Piispa avasi luterilaisen opetuksen perusasioita korostaen, että uskon ytimessä on ajatus Jumalan armosta, jota ihmisen ei tarvitse teoillaan ansaita. Hän käsitteli laajasti myös luterilaisuuden yhteiskunnallisia seuraamuksia. Huomionarvoista on se, että Lutherin oppilas Mikael Agricola loi suomen kirjakielen perusteet. Koululaitos kehittyi vähitellen kirkon luomalle pohjalle. Myös pohjoismaisen hyvinvointivaltion juuret ovat luterilaisuudessa.

Entä mihin reformaatio meitä nyt haastaa? Piispan mukaan reformaation haaste tänä päivänä on alkuperäisen kirkon uudelleen löytämistä, takaisin ytimeen palaamista, yksinkertaisen evankeliumin esillä pitämistä ja julistamista. Piispa muistutti, kuinka Luther korosti Raamatun arvoa ja arvovaltaa.

- Raamatun tutkiminen ja lukeminen sekä samalla myös Katekismuksen uudelleen löytäminen olisivat mitä parhaimpia avaimia reformaatioon, ts. ytimeen palaamiseen! Näiden kahden teoksen tutkimiseen, lukemiseen ja mietiskelyyn kannustan meitä kaikkia.

Piispa tähdensi, että Lutherin teologia on sekä uskon että rakkauden teologiaa. Uskossa läsnä oleva Kristus vaikuttaa kristityissä rakkautta ja samanlaista toimintaa lähimmäisen hyväksi kuin Kristuskin teki. Näin ollen työ lähimmäisen hyväksi on mitä olennaisin osa kristillistä uskoa.

Piispa tiivisti reformaation haasteen seuraavasti: - Reformaatio haastaa meitä seuraamaan Kristusta ja elämään hänen tahtonsa mukaisesti lähimmäistä rakastaen.

Piispa Häkkinen saarnasi lauantaina 4.3. Inmaculada Concepción -kirkossa pidetyssä messussa, jossa liturgina toimi turistipappi Juhani Huovila. Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro Espoosta lauloi messussa kanttori Kullervo Latvasen johtamana. Päivän aihe oli Jeesus, kiusausten voittaja. Piispa puhui mielihyvän tavoitteluun keskittymisestä yhtenä kiusauksena ja länsimaisen yhteiskunnan ongelmana.

- Alkanut paastonaika muistuttaa mielihyväkulttuurin petollisuudesta ja pinnallisuudesta. Onnen kokemusten ja mielihyvän tavoittelu on huono vaihtoehto elämän tärkeimmiksi asioiksi. Elämän tarkoitus ei löydy kokoamisesta, ei omistamisesta eikä kuluttamisesta, ei edes hyvistä ihmissuhteista vaan elävästä suhteesta kolmiyhteiseen Jumalaan ja osallisuudesta iankaikkiseen elämään Kristuksessa Jeesuksessa. Usko Kristukseen asettaa elämän arvojärjestyksen kohdalleen.

Piispan saarna on kokonaisuudessaan luettavissa kirkon nettisivuilta
(www.mikkelinhiippakunta.evl.fi/piispa/3)