< Piispa vaihtuu

eKr / jKr - eaa / jaa

20.11.2008

Kaikki tunnemme otsikon ensimmäiset lyhennykset, ajanlaskuamme ilmaisevat "ennen Kristuksen syntymää" ja "jälkeen Kristuksen syntymän". Olemme saapumassa jouluaikaan, jolloin vietämme Kristuksen syntymäjuhlaa. Miten tähän ilmaisuun on päädytty?

Nykyisen Romanian ja Bulgarian tienoo kantoi varhaiskeskiajalla nimeä Skyytia, jossa oli kukoistava kirkollinen elämä. Siellä syntyi (465 jKr) mies nimeltä Dionysios, josta tuli munkki. Vaatimattomana miehenä hän otti lisänimekseen "Exiguus" eli "vähäinen". Hän sai paavilta tehtäväkseen laskea pääsiäisen vieton ajankohdan uudelleen. Dionysios otti lähtökohdaksi Jeesuksen syntymän.

Siihen asti läntisessä maailmassa oli käytössä kaksi ajanlaskutapa. Ensimmäisessä lähtökohtana käytettiin Rooman kaupungin perustamisvuotta 753 eKr (anni ab urbe condita). Sen mukaan meillä olisi nyt vuosi 2761. Paikoitellen Rooman valtakunnassa noudatettiin keisari Diocletianuksen valtaan nousuun 284 jKr perustunutta ajanlaskua. Sen mukaan eläisimme vuodessa 1724. Koptilainen kalenteri Egyptissä laskee edelleen näin.

Näiden laskutapojen lisäksi tämän päivän maailmassa on muitakin käytössä olevia laskutapoja. Babylonialaisen kalenterin mukaan eläisimme nyt vuodessa 2758, maailman luomisesta ajanlaskun määrittävän juutalaisen kalenterin mukaan käsillä olisi vuosi 5768. Muhammedista lähtevä islamilainen kalenteri antaisi meille vuoden 1386, buddhalainen kalenteri (Buddhan kuolemasta) 2491.

Suurmiehet ja suuret tapahtumat ovat aina pyrkineet keskiöön, josta kaikki saa alkunsa. Viimeisimpiä pyrkyreitä lienee ollut Ranskan vallankumous, joka asetti itsensä ajanlaskun nollapisteeseen vallankumouskalenterissa v. 1792. Sen mukaan eläisimme siis vuodessa 216 (jRv!).

Mutta mikä vitsi on tämä "eaa / jaa", jota eri tahoilla tosissaan yritetään saada uudeksi ajanlaskua määrittäväksi ilmaisuksi? "eaa" on lyhennys "ennen ajanlaskun alkua" ja puolestaan "jaa" on lyhenne "jälkeen ajanlaskun alun". Edellä kerrotun valossa jäämme kyselemään, minkä ajanlaskun alkua ennen tai jälkeen: koptilaista, babylonialaista, juutalaista, islamilaista, buddhalaista, ranskalaista..?

Wikipedian Ajanlasku -artikkelin kirjoittaja ilmaisee hälläväliä -tyylin perustan: "ns. kristillinen ajanlasku, jossa vuodet numeroidaan Kristuksen oletetusta syntymävuodesta lukien". Jos liikutaan tällaisella historiallisella ja asenteellisella perustalla, ei ihme jos sekaannuksia syntyy. Ehkä siihen pyritäänkin - ajan ilmiöiden sekamelskan mukaisesti?

Joulu kertoo ihmiskunnan suurimmasta ihmeestä: "Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla." (Hepr.1:1-3.)

Tämän porinan myötä kiitos teille Espanjan suomalaiset yhteisestä puolen vuoden ajasta, minkä olen saanut olla keskellänne sijaispappina. Nostamme katseemme kohti tulevaa vuotta 2009 jKr . Hän, johon ajanlaskumme viittaa, on luvannut olla kanssamme kaikkina päivinämme. Sen todellisuuden varaan voi turvallisesti rakentaa.

Pedro-pappi, Veli-Pekka Toiviainen