< Hyvää kesää

Meidän kirkko - ykseyttä etsivä yhteisö

09.06.2009

Tammikuussa 2009 julkaistiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen strategia vuoteen 2015.

Strategian otsikoksi tuli "Meidän kirkko - ykseyttä etsivä yhteisö". Työryhmän puheenjohtajana toimi piispa Eero Huovinen.

Tässä asiakirjassa sana ekumenia tarkoittaa kirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksiä eli sellaisia tekoja, toimia ja asenteita, jotka edistävät kristittyjen välistä yhteyttä kaikkialla maailmassa.

Kristikunnan hajaannus konkretisoitui vuonna 1054, jolloin yksi kirkkopuu, jonka juuret ovat juutalaisuudessa ja alkukristillisyydessä jakaantui kahdeksi rungoksi, itäiseen kirkkoon ja läntiseen kirkkoon paavin ylivallasta johtuneen kiistan vuoksi.

1530 luvulla syntyi uusi haara kirkkopuuhun. Lutherin toimesta syntyi Augsburgin tunnustus, josssa sanottiin, että usko Kristukseen pelastaa, ei aneet, ei hyvät teot, ei paasto tai luostari.

Tunnustusta ei hyväksytty ja luterilaiset erotettiin kirkosta. Lännen kristikunta oli näin hajonnut kahtia.

Tällä hetkellä suurimpien kristillisten kirkkojen jäsenmäärä maailmassa jakaantuu näin: katolisia on yli 1 miljardi, ortodokseja vajaat 253 miljoonaa, luterilaisia 72 miljoonaa ja helluntalaisia yli 600 miljoonaa.

Elämme myös historiallisessa tilanteessa, missä on lukematon määrä erilaisia kristillisiä tunnustuskuntia, jotka kaikki haluavat perustaa uskonsa Raamattuun.

Mitkä ovat ne perusasiat, jotka tekevät ihmisestä kristityn ja kirkon tunnustuksesta kristillisen?

Sanan kirkko taustalla on kreikan sana kyriakee, suomeksi: Herralle kuuluva.

Teologisesti olisi perusteltua, että sanaa kirkko käytettäisiin vain kristinuskon perustuksiin sitoutuneista yhdyskunnista.

Näitä perustuksia ovat trinitaarisen uskontunnustuksen kolme tärkeää totuutta:

1) Usko yhteen Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan.

2) Usko Jeesukseen Kristukseen, ihmiseksi tulleeseen Jumalan Poikaan, ihmiskunnan syntien sovittajaan ja Hänen ylösnousemukseensa.

3) Usko Pyhään Henkeen, uudistajaan ja pyhittäjään.

Näistä totuuksista nousevat muut yksityiskohdat. Raamatullinen peruste ekumenialle eli kirkkojen ja kristittyjen keskinäiselle yhteistyölle nousee Jeesuksen rukouksesta "Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut." (Joh: 17:21).

Tässä hengessä on mahdollista kunnioittaa oman kirkon perinnettä mutta samalla oppia toiselta, ja tehdä se niin, että keskinäinen kunnioitus säilyy, rakkaus lisääntyy ja todistus Kristuksesta on aitoudellaan puhuttelee ja kutsuu luokseen.